Trasy rowerowe wokół Dębieńska

       Mapa szlaki rowerowe Miasta i Gminy Czerwionka – Leszczyny została opracowana celem ukazania walorów krajobrazowo – przyrodniczych w/w okolic. Rejon ten został wpisany do rejestru utworzonego w 1993 r. Parku Krajobrazowego “Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

    Możemy poszczycić się siedmioma trasami rowerowymi. Ścieżki oznaczono kolorami: żółtym, zielonym, niebieskim, czarnym i czerwonym. Przez dzielnicę Dębieńsko przebiegają trasy 291 oraz 2 na Górę Ramża (324 n.p.m.) oraz szlak niebieski Ornontowice – Szczygłowice. Szczegółowa mapka z naniesionymi trasami: