11/03/2024 – dyskusja nad MPZP

11/03/2024 – dyskusja nad MPZP
13/03/2024 – wnoszenie uwag

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Jak czytamy w ogłoszeniu: „… zainteresowani ( tematem planu – przypis red.) mogą składać wnioski na piśmie na adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ka@czerwionka-leszczyny.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do dnia 13 marca 2024 r

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 11-go marca 2024 r. o godz. 16.00 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36A.

Każdy, zainteresowany złożeniem uwag do projektu dotyczącego aktu planowania przestrzennego może pobrać, wydrukować i uzupełnić wniosek załączony poniżej: