Apel poparty przez mieszkańców

W dniu 06/03/2024 została złożona w tutejszym Urzędzie Miasta petycja dotycząca dalszego zwożenia odpadów na dębieńską hałdę. Petycję poparła ogromna rzesza mieszkańców. Zebrano tylko przez kilka dni 1185 podpisów. Świadczy to o dużym zainteresowaniu inicjatywą, a co za tym idzie troską o ochronę środowiska naturalnego w naszej dzielnicy.