Bezpieczeństwo, hałdy i odwodnienie w Dębieńsku

W dniu 22 marca 2024 r. miała miejsce Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Sesja porządkowa omawiająca bieżącą działalność Rady Miasta. Wspominano o zakupach jednostek – wozów bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Burmistrz przekonywał, że „jeśli chodzi o powiat rybnicki, jesteśmy jednymi z najlepiej wyposażonych w sprzęt pożarniczy”. Rok 2023 OSP Dębieńsko Wielkie  – otrzymało dotację na średni samochód pożarniczy SCANIA . Grant dotyczył kwoty 1 427 000 złotych. W tym czasie OSP Dębieńsko Stare przejęło po kapitalnym remoncie jednostkę z Dębieńska Wielkiego.

W dalszej części głos zabrał radny Henryk Fuchs –  przewodniczący Komisji rewizyjnej. Posiedzenie komisji odbyło się 20/03/2024 r. W materiałach komisji nie był projektów do omówienia podczas aktualnego posiedzenia. Wszystkie projekty zostały omówione na komisji branżowej. Radni zapoznali się z opinią  wydziału prawnego UMiG Czerwionka – Leszczyny, dotyczącą przeprowadzenia kontroli umów dzierżawy pomiędzy firmą Zower a UMiG Czerwionka – Leszczyny. Cytując przewodniczącego “nie ma przeszkód prawnych do przeprowadzenia kontroli, która dotyczyć może wyłącznie działalności Urzędu, nie zaś działalności firmy Zower, Spółka ta nie jest jednostką organizacyjna Gminy”

Zgodnie ze statutem, Rada może zlecić Komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli. Za przyjęciem w/w wniosku było 19 radnych.. Komisja została zobligowana do przystąpienia do kontroli dokumentów pomiędzy UMiG a firmą Zower.

Bezpośredni po głosowaniu Burmistrz Wiesław Janiszewski zabrał głos.  Informował, iż zwały płaskie i procedura związana z tym tematem jest wszczęta. Obecna koncepcja rekultywacji terenu będzie rewidowana na rzecz nowej, zaś plany powinny uwzględniać „wyjątkowy” udział strony społecznej. Koncepcja ma pokazać jak dany obszar ma być zmieniony, jaka ma być rzędna terenu, co na spornym terenie ma być wybudowane. Cytując burmistrza czy farma fotowoltaiczna to dobry wybór – to kwestia przyszłości. „Teren z punktu widzenia mieszkańca ma być bezpieczny”. Zdementował też plotkę, iż „na terenie hałd ma powstać wysypisko śmieci. To ma być rekultywacja zwałów płaskich zbudowanych ze skały płonnej. Zielony zadrzewiony, może ogrodzony” teren. Zapewniał także o konieczności pozyskania środków finansowych na roboty związane z odwodnieniem rejonu hałd.

W dalszej części spotkania przewodniczący Komisji ochrony środowiska, rolnictwa, mienia i ładu przestrzennego radny Adam Karaszewski zabrał głos w sprawie posiedzenia z dnia 18/03/2024 roku. W spotkaniu oprócz radnych, udział wzięli także przedstawiciele mieszkańców. Omawiano projekty, pozytywnie je opiniując. Poruszono problem zwałów płaskich i firmy Zower. Omówiona została wizja lokalna z firma Zower, Podniesiono także problem braku harmonogramu czasowego wykonania zbiorników retencyjnych mających służyć jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla okolicznych domostw. Strona Społeczna dokonała krytyki opinii prawnej w sprawie udzielenia informacji na wniosek złożony 15/01/2024 jak i działalności firmy Zower w oparciu o projekt budowlany.

Na posiedzeniu komisji branżowej naczelnik Lucyna Król wraz z pełnomocnikiem Burmistrza p. Grzegorzem Wolnikiem szczegółowo omówili trwające prace w sprawie zmiany MPZP terenów zwałów, które w najbliższych miesiącach mają zakończyć się konsultacjami społecznymi.

Przedstawiciel Strony Społecznej p. Damian Kus złożył do protokołu na ręce p. Sylwii Gruszkiewicz wniosek o skierowanie do kontroli prawnej, zakresu pełnomocnictwa osób podpisujących umowy i aneksy pomiędzy Zower a UMiG Czerwionka – Leszczyny.

Pełną transmisji z posiedzenia komisji można zobaczyć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Dqf6da7qBHI