Bądź bezpieczny. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Policja udostępniła interaktywne narzędzie pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jak czytamy na stronie usługi: “Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.”

Każda interwencja traktowane jest z należytą uwagą. Analiza ostrzeżenia w ostatecznym kształcie skutkuje skierowaniem zgłoszenia do odpowiednich jednostek i podjęciem konkretnych działań. Jeżeli dany odcinek drogi jest niebezpieczny dla uczestników ruchu, mieszkańców, dzieci powracających ze szkoły, nastąpił akt wandalizmu w prosty sposób należy zaznaczyć punkt na mapie zgłoszeń.

Link do mapy: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html lub
https://policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

Do dyspozycji mamy 24 kategorie zgłoszeń.