Frekwencja dopisała. Spotkanie mieszkańców z burmistrzem W. Janiszewskim 21/05/2024.

21 maja 2024 r. o godzinie 18.00 w Sali OSP Dębieńsko Stare odbyło się spotkanie mieszkańców Dębieńska oraz Rady dzielnicy Dębieńsko z burmistrzem Miasta i Gminy Czerwionka – Leszczyny Wiesławem Janiszewskim. W zebraniu uczestniczyły osoby zainteresowane dalszym losem zwałów płaskich – pot. rekultywacją  hałdy. Spotkaniu przysłuchiwała się Naczelnik wydziału mienia i geodezji tutejszego magistratu oraz Radni, zaciekawieni omawianym problemem.

Spotkanie rozpoczął przedstawiciel Inicjatywy społecznej – grupy mieszkańców, wyjaśniając cel zgromadzenia oraz przedstawiając stanowisko i oczekiwania mieszkańców. Poinformował o uciążliwościach związanych z działalnością w obrębie zwałów płaskich. Kierował zapytania w sprawie terminów kończących się umów na zwożenie odpadów, pozwoleń na dalszą działalność, o koncepcje planu zagospodarowania przestrzennego, wyznaczane kierunki zagospodarowania przez Gminę ponad 100 hektarowego terenu, gospodarkę wodną, wniosków formalnych do nowego planu, stanowiska UM względem zgłaszanych przez mieszkańców problemów.

Burmistrz poinformował, iż obecny kształt zwału płaskiego jako obiektu budowlanego to  realizacja projektu z 2008 roku. Ponad 100 hektarowy teren należy odpowiedzialnie zagospodarować, co wiąże się z przejściowymi uciążliwościami dla mieszkańców. Należy uregulować stosunki wodne, pozyskać dodatkowe fundusze, zapewnić miejsca pracy dla około 50 osób obecnie zatrudnionych na terenie hałdy.

Włodarz miasta powiadomił mieszkańców o wystosowaniu dwóch pism do firmy „Zower” w kwestii dalszego zwożenia odpadów, pomimo zakończonego aneksu do umowy. Na dzień dzisiejszy nie ma wydanego pozwolenia na dalszy transport. „Daleko idącą konsekwencją będzie  spisanie nowej umowy na określonych warunkach” co będzie wiązać zainteresowanych z uwzględnieniem celów strony społecznej, wynikać będzie również z nowej koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego.

Stanowisko burmistrza w sprawie projektu MPZP jest jasne i traktowane priorytetowo. „Komisja ochrony środowiska obraduje jako jedna z pierwszych (…) wszystkie racjonalne wnioski (mieszańców – przyp. autora)  będą  uwzględnione”. Formowanie zwału płaskiego będzie wymagało kompromisów, zarówno ze strony Urzędu jak i mieszkańców.

Na spotkaniu zwrócono uwagę na kwestie bezpieczeństwa na drogach powiatowych przebiegających przez Dębieńsko. Burmistrz zadeklarował, iż w najbliższych dniach złoży pismo na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Rybniku o wzmożoną kontrolę prędkości jak i stanu technicznego pojazdów zwożących kamień na teren hałd.

Mieszkańcy oczekują w stosunku do kierownictwa Urzędu Miasta merytorycznych spotkań i przedstawienia konkretnych rozwiązań związanych ze zwałami płaskimi.